Beleidsdocumenten NAR

Nationaal Drugs Master Plan
Het nationaal drugsbeleid van Suriname is gericht op het tegengaan van het aanbod, de doorvoer, de handel en het gebruik van drugs. Het NDMP omvat verschillende drugsbestrijdings-strategieën met het doel om genoemde aspecten tegen te gaan voor de Surinaamse samenleving.
Daarnaast wil het NDMP de grensoverschrijdende benadering van Suriname onderstrepen, zodat aansluiting gevonden kan worden bij het regionaal en internationaal drugsbeleid.Nationaal Drugs Preventie

Dit plan heeft het karakter van een masterplan, waarbij getracht is voor het eerst een raamwerk voor nationale preventie op te zetten, de leemtes binnen de preventie zichtbaar te maken en de gebieden voor interventies en acties bloot te leggen. Het is niet meteen een instrument om specifieke problemen aan te pakken, hoewel het in enkele gevallen wel een aanzet daartoe geeft.

Nieuws & Activiteiten

Beleidsdocumenten nu ook beschikbaar in ENGLISH

Policydocuments now available in ENGLISH

Verslag PROCCER Trainingen in ENGLISH
Verslag PROCCER Trainingen in DUTCH 

 

Hier vindt u informatie over al onze activiteiten.
Aanvullende informatie en activiteiten voor het volgende jaar worden nog geplaatst op de site.

Contact NAR

Nationale Anti-Drugs Raad (NAR)
Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname
Tel:  (597) 424514
Fax: (597) 472414
Email: ddroffice@sr.net
Website: www.nar.gov.sr
Facebook: nar.suriname 
Twitter: @NAR_UBN
Copyright © 2023 Nationale Anti-Drugs Raad. Alle rechten voorbehouden.
Hosting and design by Social Suriname NV