National Drugsbeleid

Het nationaal drugsbeleid van Suriname is gericht op het tegengaan van het aanbod, de doorvoer, de handel en het gebruik van drugs. Binnen dit beleidskader zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
  • Het treffen van organisatorische en infrastructurele maatregelen ter versterking van instituten belast met de aanpak van de drugsproblematiek en ter effectieve co√∂rdinatie van de uitvoering van het NDMP op nationaal vlak;
  • Het ontwikkelen en implementeren van relevante wetgeving betreffende drugscontrole, inclusief de mobilisering van ondersteuning voor de ontwikkeling van wetgeving om drugsgerelateerde criminele activiteiten te bestrijden;
  • Het treffen van maatregelen om het aanbod van drugs in Suriname en de doorvoer van drugs via Suriname drastisch te doen afnemen;
  • Het treffen van maatregelen om de vraag naar drugs effectief te doen afnemen, waarbij de drugspreventie een belangrijke plaats  zal innemen;
  • Het treffen van speciale verzorgingsmaatregelen m.b.t. kwetsbare groepen, zoals dakloze drugsgebruikers en commerciele sekswerkers;
  • Het treffen van maatregelen om de associatie tussen drugsgebruik en HIV/AIDS te bestrijden;
  • Het treffen van maatregelen ter bevordering van regionale, continentale en internationale samenwerking in drugspreventie en drugsbestrijding.
Zoals eerder vermeld is de NAR het wettig door de Regering van Suriname gemandateerd lichaam dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van het nationaal drugsbeleid.

Nieuws & Activiteiten

Beleidsdocumenten nu ook beschikbaar in ENGLISH

Policydocuments now available in ENGLISH

Verslag PROCCER Trainingen in ENGLISH
Verslag PROCCER Trainingen in DUTCH 

 

Hier vindt u informatie over al onze activiteiten.
Aanvullende informatie en activiteiten voor het volgende jaar worden nog geplaatst op de site.

Contact NAR

Nationale Anti-Drugs Raad (NAR)
Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname
Tel:  (597) 424514
Fax: (597) 472414
Email: ddroffice@sr.net
Website: www.nar.gov.sr
Facebook: nar.suriname 
Twitter: @NAR_UBN
Copyright © 2023 Nationale Anti-Drugs Raad. Alle rechten voorbehouden.
Hosting and design by Social Suriname NV