Achtergrond Informatie

Suriname zal haar contacten met internationale antidrugs organisaties als CICAD/OAS, CARICOM , CFATF, INCB, UNODC, , INTERPOL en HONLEA/VN intensiveren. Suriname zal eveneens met landen in de regio samenwerkingsverbanden moeten aangaan teneinde een forum te creĆ«ren voor geregeld overleg teneinde de drugsinvoer drastisch terug te dringen. Hierbij zal er regelmatig gerapporteerd worden  aan deze organisaties over verzamelde informatie, trends en voortgang op het gebied van de aanpak van de drugsproblematiek in ons land. De aanbevelingen van deze organisaties zullen zoveel als mogelijk overgenomen worden  in haar beleid. De communicatie over internationale activiteiten en vergaderingen zal worden verbeterd om optimale deelname van ons land te bevorderen.

Met betrekking tot de gezamenlijke inspanningen van de Caraibische regio bij het verminderen van het aanbod en doorvoer van drugs door dit gebied zal de ordehandhaving en gerechtelijke samenwerking met de landen van deze regio worden verhoogd. Suriname zal de totstandkoming van de regionale maritieme drugsovereenkomst in de Caraibische regio ondersteunen. De Rivierpolitie en de Marine zullen i.s.m. andere ondersteunende diensten de operationele maritieme rechtshandhaving ter hand nemen en regelmatig controle uit oefenen op de binnenkomende en uitgaande vaartuigen.

Op basis van het Raamverdrag gesloten tussen Suriname en Nederland zullen beide landen nauwer met elkaar samenwerken om de grensoverschrijdende drugscriminaliteit effectiever aan te pakken, hetgeen al tot uiting is gekomen door de samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland op het gebied van de drugsbestrijding. Het Rechtshulpverdrag met Nederland zal voor wat betreft drugsbestrijding in volle omvang en reikwijdte ondersteund worden.

De samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van drugsbestrijding zal worden uitgebreid. In dit kader wordt de geplande vestiging van een kantoor van de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) in Suriname toegejuicht. Suriname zal de maritieme rechtshandhavingsovereenkomst met de VSA implementeren met technische bijstand van de VSA.

Suriname zal de gesloten bilaterale anti-drugsverdragen met Guyana, Brazilie, Venezuela en Columbia implementeren middels het instellen van Joint Working Groups voor de uitvoering van de drugsverdragen en gezamenlijke anti-drugsoperaties. In dit kader hebben Suriname en Guyana al beleidsmechanismen ontwikkeld ter implementatie van de samenwerkings-overeenkomst. Suriname en Frans-Guyana zijn begonnen met informele samenwerkingsvormen. Deze samenwerkingsvorm zal geformaliseerd worden middels een samenwerkingsverdrag met Frankrijk.
Waar nodig en mogelijk zal Suriname nieuwe bilaterale anti-drugs-samenwerkingsvormen aangaan met overige landen.

Nieuws & Activiteiten

Beleidsdocumenten nu ook beschikbaar in ENGLISH

Policydocuments now available in ENGLISH

Verslag PROCCER Trainingen in ENGLISH
Verslag PROCCER Trainingen in DUTCH 

 

Hier vindt u informatie over al onze activiteiten.
Aanvullende informatie en activiteiten voor het volgende jaar worden nog geplaatst op de site.

Contact NAR

Nationale Anti-Drugs Raad (NAR)
Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname
Tel:  (597) 424514
Fax: (597) 472414
Email: ddroffice@sr.net
Website: www.nar.gov.sr
Facebook: nar.suriname 
Twitter: @NAR_UBN
Copyright © 2023 Nationale Anti-Drugs Raad. Alle rechten voorbehouden.
Hosting and design by Social Suriname NV