Geschiedenis

Ter vervanging van de  inactieve Nationale Raad voor de Drugsbestrijding (NRDB) werd in 1998 middels een beschikking van de Minister van Volksgezondheid de Nationale Anti-Drugs Raad (NAR) ingesteld “als nationaal adviserend en coördinerend orgaan voor de aanpak van de drugsproblematiek in de ruimste zin van het woord”. De NAR is verantwoordelijk voor de implementatie, monitoring en evaluatie van het NDMP. Voor  de coördinatie van de interventies tegen de vraag naar drugs heeft de Raad het Uitvoerend Bureau van de Raad (UBN ) ter beschikking, terwijl de coördinatie van de interventies tegen het aanbod van drugs wordt ondersteund door de huidige Werkgroep Drugs Supply Reduction.

De 1e NAR in zijn huidige samenstelling had een zittingsperiode van  september 2004  tot september 2007.

In deze Raad zaten vertegenwoordigers van:
  • Ministerie van Volksgezondheid
  • Ministerie van Justitie en Politie
  • Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
  • Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • De Caribbean Financial Action Task Force
  • Nationale Vrouwen Beweging
  • Bureau Forum NGO’s
  • Vertegenwoordiger van PCS
Na de succesvolle implementatie van het Drug Demand Reduction Programma in mei 2007 werd in augustus 2007 een nieuwe Raad voorgedragen. Teneinde de NGO’s een stem te geven in het hoogste beleidsorgaan en om hun specifieke belangen te behartigen werden drie vertegenwoordigers uit de Zones voorgedragen. Deze personen kwamen voort uit primaire – secundaire en tertiaire drugspreventie. De zittingsperiode van deze Raad is juni 2008 – juni 2011.

Nieuws & Activiteiten

Beleidsdocumenten nu ook beschikbaar in ENGLISH

Policydocuments now available in ENGLISH

Verslag PROCCER Trainingen in ENGLISH
Verslag PROCCER Trainingen in DUTCH 

 

Hier vindt u informatie over al onze activiteiten.
Aanvullende informatie en activiteiten voor het volgende jaar worden nog geplaatst op de site.

Contact NAR

Nationale Anti-Drugs Raad (NAR)
Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname
Tel:  (597) 424514
Fax: (597) 472414
Email: ddroffice@sr.net
Website: www.nar.gov.sr
Facebook: nar.suriname 
Twitter: @NAR_UBN
Copyright © 2023 Nationale Anti-Drugs Raad. Alle rechten voorbehouden.
Hosting and design by Social Suriname NV