Huidige wetten die van kracht zijn

Om de nationale en internationale drugsmisdaad effectief te kunnen bestrijden zijn de volgende wetten van kracht in Suriname:

  • De wet van 12 februari 1998 (S.B.1998 no.14), houdende vaststelling van de Wet op Verdovende middelen (Wet Verdovende Middelen). Deze wet was noodzakelijk aangezien de opiumwet van 1955 niet toereikend was om de omvang en de reikwijdte van de handel in, de productie van, alsmede de in-, door- en uitvoer van verdovende middelen het hoofd te bieden. Bij de inwerkingtreding van de Wet Verdovende Middelen is de opiumwet van 1955 (G.B.1955 no.91, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1988 no.37) vervallen. De toestemming verleent krachtens de bepalingen van de opiumwet 1955 blijft van kracht;
  • Wet van 5 september 2002 (S.B. 2002 no.67), houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B.1911 no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1993 no.35) en het Wetboek van Strafvordering (S.B.1977 no.94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1989 no.100) en de Wet Economische Delicten (S.B.1986 no.2, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 no.80) betreffende het instellen van een strafrechtelijk financieel onderzoek, de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vermogenssancties in het kader van de bestrijding van money-laundering;
  • Wet van 5 september 2002 (S.B.2002 no.64), houdende regels terzake het strafbaarstellen van money laundering (Wet Strafbaarstelling Money Laundering);
  • Wet van 5 september 2002 (S.B.2002 no.70), houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafvordering (S.B.1977 no.94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1989 no.100) en het Wetboek van Strafrecht (G.B.1911 no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1993 no.35) in verband met de bescherming van bedreigde getuigen;
  • Wet van 5 september 2002 (S.B.2002 no.68), houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, (G.B.1911 no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1993 no.35) en het Wetboek van Strafvordering (S.B.1977 no.94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1989 no.100) in verband met de vaststelling van algemene bepalingen omtrent de strafbaarheid van rechtspersonen;
  • Wet van 5 september 2002 (S.B.2002 no.69), houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht, (G.B.1911 no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1993 no.35) in verband met de strafbaarstelling van in georganiseerd verband begane feiten;
  • Wet van 5 september 2002 (S.B. 2002 no.71), houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafvordering (S.B.1977 no. 94, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1989 no.100) in verband met voorzieningen inzake internationale rechtshulp;
  • Wet van 5 september 2002 (SB 2002 no.65), houdende vaststelling van regelingen betreffende melding van ongebruikelijke transacties bij dienstverlening (Wet Melding Ongebruikelijke Transacties);
  • Wet van 5 september 2002 (S.B.2002 no.66), houdende vaststelling van regelingen inzake de identificatieplicht van dienstverleners (Wet Identificatieplicht Dienstverleners);
  • Wet van 14 mei 2002 (S.B.2002 no. 73), houdende wijziging van de hoogte der geldboete, zoals vastgesteld in thans van kracht zijnde wettelijke regelingen (Algemene Geldboetewet).

Nieuws & Activiteiten

Beleidsdocumenten nu ook beschikbaar in ENGLISH

Policydocuments now available in ENGLISH

Verslag PROCCER Trainingen in ENGLISH
Verslag PROCCER Trainingen in DUTCH 

 

Hier vindt u informatie over al onze activiteiten.
Aanvullende informatie en activiteiten voor het volgende jaar worden nog geplaatst op de site.

Contact NAR

Nationale Anti-Drugs Raad (NAR)
Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname
Tel:  (597) 424514
Fax: (597) 472414
Email: ddroffice@sr.net
Website: www.nar.gov.sr
Facebook: nar.suriname 
Twitter: @NAR_UBN
Copyright © 2023 Nationale Anti-Drugs Raad. Alle rechten voorbehouden.
Hosting and design by Social Suriname NV