Drug Supply Reduction


Wat is het DSP
Bestrijding van de aan- en doorvoer van drugs en rechtshandhaving!
De drugsbestrijding en rechtshandhaving is een primaire aangelegenheid van het Openbaar Ministerie. De inspanningen van de NAR vormen een ondersteuning naar de drugsbestrijding en rechtshandhaving. Het Openbaar Ministerie voert geregeld werkbesprekingen met het Korps Politie Suriname ter vergroting van het resultaat op het gebied van de opsporing en vervolging. In dit kader zullen er ook richtlijnen gegeven worden ter versterking van het eenduidig optreden van de opsporing. Tot de geledingen van de opsporing worden naast het Korps Politie Suriname ook gerekend de Douane en de Militaire Politie.

Binnen het Openbaar Ministerie zullen technieken ontwikkeld worden ten behoeve van een professionele aanpak van de drugscriminaliteit. In dit kader wordt gedacht aan het uitvoeren van undercover-operaties, gecontroleerde aflevering en telefoon¬tap.
De bestrijding van drugs beperkt zich momenteel nog steeds tot het opsporen van de klas¬sieke handelingen die vermeld zijn in de drugs¬wetgeving. Toezicht op en registratie van invoer, door-voer en bestemming van chemicaliën en precursoren vindt niet plaats omdat er nog geen wetgeving hiervoor aanwezig is. Middels de goedkeuring en inwerkingtreding van de nieuwe wetgevingsproducten op het gebied van het witwassen, de georganiseerde misdaad, de institutionalisering van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en het financieel onderzoeksteam (FOT) kan het drugsprobleem effectiever worden aangepakt.

De medewerking van de gemeenschap met betrekking tot de opsporing van illegale substanties en de arrestatie van drugshandelaren is van cruciaal belang. De rechtshandhavinginstanties die betrokken zijn bij de drugsbestrijding, zoals de Narcotica Brigade van het KPS, de directoraten van douane en accijnzen van het Ministerie van Financien en de Militaire Politie, zullen daarom met hulp van de media trachten middels informatieverstrekking het landelijk bewustzijn te creëren c.q. te vergroten over het belang van opsporing en berechting van drugsdelicten.
Nagegaan moet ook worden in hoeverre de accenten van de rechtshandhaving tegenwoordig niet aan het verschuiven zijn. De aanpak van de drugsgebruiker en diens drugsprobleem ligt op een ander vlak dan de rechtshandhaving en zou dus meer moeten worden gedecriminaliseerd (“de slachtoffer-theorie”). De drugssmokkelaar en de drugshandelaar daarentegen zouden zwaarder moeten worden bestraft (“de dader-theorie”).Een belangrijke versterking van de rechtshandhaving kan uit de gemeenschap zelf komen. Voorbeelden hiervan zijn “Know your clients” en “Know your customers” campagnes, waarbij verdachte bewegingen, die mogelijk aan drugs zijn gekoppeld, vroegtijdig kunnen worden geidentificeerd.

Doelstelling en Activiteiten
Doelstelling van Drug Supply Reduction
Effectievere opsporing en inbeslagname van drugs, chemicalien en precursoren

Activiteiten van Drug Supply Reduction
 • Het trainen van rechtshandhavingsins-tanties en instanties belast met de bestrijding van geld witwassen.
 • Het inbeslagnemen van transportmiddelen
 • Het inzetten van de Narcotica Brigade in de gemeenschap
 • Het initieren van gemeenschaps- en mediacampagnes over de effecten van drugsgebruik
 • Het trainen van aanklagers en rechters in drugsgerelateerde zaken
 • Het instellen van een orgaan dat controle houdt op precursoren

Doelgroepen en Uitvoerende instanties
Doelgroepen van Drug Supply Reduction
 • Burgers
 • Media
 • Politie
 • Defensie
 • Douane
 • Immigratie
 • Militaire Politie
 • Aanklagers
 • Rechters
Uitvoerende instanties van Drug Supply Reduction
 • NAR
 • Uitvoerend Bureau van de NAR
 • Ministerie van Justitie en Politie
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Volksgezondheid
Externe bronnen
 • KPS
 • Openbaar Ministerie
 • Supply Netwerken

Nieuws & Activiteiten

Beleidsdocumenten nu ook beschikbaar in ENGLISH

Policydocuments now available in ENGLISH

Verslag PROCCER Trainingen in ENGLISH
Verslag PROCCER Trainingen in DUTCH 

 

Hier vindt u informatie over al onze activiteiten.
Aanvullende informatie en activiteiten voor het volgende jaar worden nog geplaatst op de site.

Contact NAR

Nationale Anti-Drugs Raad (NAR)
Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname
Tel:  (597) 424514
Fax: (597) 472414
Email: ddroffice@sr.net
Website: www.nar.gov.sr
Facebook: nar.suriname 
Twitter: @NAR_UBN
Copyright © 2023 Nationale Anti-Drugs Raad. Alle rechten voorbehouden.
Hosting and design by Social Suriname NV