Rode Zone

VERSLAAFD

Wat is de Rode Zone ?
Tertiaire Drugs Preventie oftewel Rode Zone
De Rode Zone geeft aan dat er hier sprake is van verslaving en dat er een periode is van behandeling en herstel van de alcohol- en drugsverslaafden

In breder perspectief
In Suriname worden verschillende soorten behandelingen en rehabilitaties geboden door individuen, civil society organizations (CSO’s) en specialistische behandelfaciliteiten aan mensen die verslaafd zijn aan drugs of alcohol. Het NDMP voorziet in de registratie van dergelijke behandelprogramma’s en in de uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende hulpverleningsinstellingen.

Om een goede kwaliteit van behandeling van drugsverslaafden te garanderen zijn richtlijnen voor behandeling (behandelstandaarden) geïnitieerd, welke verder zullen worden ontwikkeld.
Jaarlijks zullen er bijscholingscursussen worden georganiseerd over drugs- en alcohol rehabilitatieprogramma’s voor de geregistreerde alcohol- en drugsbehandelcentra.

Het NDMP pleit ook sterk voor de behandeling van gedetineerden met drugsproblemen. Technische assistentie zal daarom beschikbaar worden gesteld aan het Ministerie van Justitie en Politie voor de ontwikkeling en uitvoering van behandelprogramma’s voor verslaafde gevangenen.
Nagegaan moet worden of wettelijke mogelijkheden moeten worden gecreëerd om drugsverslaafden te verplichten om hulpverleningsprogramma’s te ondergaan.
Om duurzame onthouding en een verder drugsvrij leven te ondersteunen erkent het NDMP het belang van nazorg middels zelfhulp en/of steungroepen. De steungroepen zullen worden geregistreerd bij de erkende drugs- en alcohol behandelcentra. Behandelde ex-verslaafden zullen worden aangemoedigd om deze steungroepen te bezoeken.

Naast de aandacht voor de drugsverslaafden zal er ook meer aandacht besteed moeten worden aan de ouders en de omgeving van jonge drugsgebruikers. De liefde van ouders kan een bijzonder stimulerende rol uitoefenen op drugsgebruikers om van hun verslaving af te komen.
Verslavingszorg wordt voor het grootste deel verleend door NGO’s, die allemaal met gebrekkige financiele middelen kampen. Maar ook de overheid heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in de verslavingszorg. De overheid zou de behandelcentra van NGO’s kunnen bijstaan in de vorm van subsidies, betaling van lonen van personeel of andersoortige ondersteuning om het aanbod en de kwaliteit van de dienstverlening uit te kunnen breiden.

Organisaties
  • PCS afd. Detoxificatie Kliniek - (+597) 477-190 tst 313
  • Stichting De Stem - (+597) 440-669
  • Stichting Victory Outreach - (+597) 875-7643
  • Stichting Geloof en Nieuw Leven - (+597) 475-901

Gerealiseerde activiteiten
  • Het bieden van fondsen ten behoeve van de structurele NGO versterking – maart 2005 ( Rode Zone);
  • Voorbereiden van training van 'Minimumstandaarden voor verslavingszorg in Suriname' – augustus 2005 ( Rode Zone);
  • In - Service training behandelcentra – mrt - mei 2006 ( Rode Zone);
  • Kennisuitwisseling Curacao- Suriname – augustus 2006;
  • Vertaling Minimum Standaarden, Rode Zone – november 2006;
  • Kennismaking NGO coordinator met zones – december 2006.

Contact NAR

Nationale Anti-Drugs Raad (NAR)
Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname
Tel:  (597) 424514
Fax: (597) 472414
Email: ddroffice@sr.net
Website: www.nar.gov.sr
Facebook: nar.suriname 
Twitter: @NAR_UBN
Copyright © 2023 Nationale Anti-Drugs Raad. Alle rechten voorbehouden.
Hosting and design by Social Suriname NV