Gele Zone

Al begonnen met drugsgebruik en nog NIET verslaafd

Wat is de Gele Zone ?
Secundaire Drugs Preventie oftewel Gele Zone
De Gele ZoneTracht door middel van bepaalde interventies diegene die met illegale drugs beginnen, terug te begeleiden naar een drugsvrije levensstijl en het regelmatig gebruik van legale veslavende middelen te voorkomen

In breder perspectief

Het NDMP pleit voor het ontwikkelen van vroege interventie bij een beginnend drugsgebruik om latere misbruik te voorkomen, in plaats van te wachten op de fysieke, sociale en emotionele schade die het onvermijdelijk gevolg is van het gebruik van drugs. Dit impliceert dat het publiek zal worden geïnformeerd over haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het herkennen van drugsgebruik. Er moet een non-tolerante attitude ten opzichte van gebruik van drugs worden ontwikkeld, waar een begeleidende zorg voor de betrokken persoon of de groep aan is gekoppeld.

Het is niet altijd het gezin of de familie die als eerste een mogelijk drugsgebruik opmerkt. Anderen buiten de directe familie van de gebruiker, zoals leerkrachten, winkeliers, obers, kappers, medisch personeel, politie en verkeersfunctionarissen kunnen vaker de eerste signalen van drugsgebruik ontdekken. Voorlichtingsmateriaal in het Surinaams, Nederlands en andere relevante talen over vroege herkennings- en interventiemethoden zal daarom beschikbaar worden gesteld aan de genoemde werkers.

Er zullen speciale voorzieningen worden getroffen om scholieren die beginnen te experimenteren met drugs of het slachtoffer zijn geworden van drugsgebruik vroegtijdig te helpen. Leerkrachten zullen worden getraind om de betreffende scholieren op te sporen en hen te helpen om te stoppen met het gebruik van drugs. Er zullen ook speciale trainingen worden verzorgd om de sociaal-maatschappelijke en/of emotionele problemen te kunnen achterhalen waarom jeugdigen zich aan drugsgebruik schuldig hebben gemaakt (is het stoer gedrag, peer pressure, verzet tegen ouders of omgeving, uitzichtloosheid of iets anders?). Ook ouders hebben een onmisbare rol te vervullen in het achterhalen van de redenen voor drugsgebruik en in het aanpakken van deze redenen.
In samenwerking met het BAD en NGOs zal een telefonische hulplijn over drugsgebruik en drugsverslaving opgezet worden om informatie te verstrekken aan personen die drugs gebruiken, of aan personen die drugsgebruik in hun omgeving hebben gesignaleerd. Op basis van internationele ervaringen, met name in Nederland, zal worden nagegaan of de hulplijn 24 uur per dag operationeel moet zijn.

De primaire gezondheidszorginstellingen zoals de RGD en Medisch Zending zullen ook een belangrijke rol spelen om drugs- en alcoholgebruikers bewust te maken van de gezondheidsgevaren van hun gedrag.

Organisaties
 • Psychiatrisch Centrum Suriname | afd. Polikliniek Verslavingszorg - (+597) 411-011
 • Psychiatrisch Centrum Suriname | afd .Shelter Latour - (+597) 885-6140
 • KPS - (+597) 404-747
 • Stg. Liefdevolle handen - (+597) 854-0332
 • Stichting De Stem - (+597) 440-669
 • Jeugd Kinderbescherming/ Forensisch Maatschappelijke Zorg - (+597) 520-052
Gerealiseerde activiteiten
 • Training van de werkers in Basis verslavingszorg, Gele Thematische Groep - april 2005 – (Gele Zone);
 • Organiseren van Gele workshop in Nickerie – oktober 2005 ( Gele Zone);
 • Participatie Wandelmars Nickerie – Nickerie Netwerk – september 2006;
 • Training Gele Zone en Buurtmanagers in Vroege Signalering – september 2006;
 • Empowerment training jongeren – september 2006;
 • Peer Education Activities – oktober, november 2006;
 • Vertaling Counselings boek, Gele Zone – december 2006.

Contact NAR

Nationale Anti-Drugs Raad (NAR)
Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname
Tel:  (597) 424514
Fax: (597) 472414
Email: ddroffice@sr.net
Website: www.nar.gov.sr
Facebook: nar.suriname 
Twitter: @NAR_UBN
Copyright © 2023 Nationale Anti-Drugs Raad. Alle rechten voorbehouden.
Hosting and design by Social Suriname NV