Samen op weg naar een drugsvrije Suriname

homeOnze Visie

De Visie van de NAR is om met zijn allen een drugsvrije samenleving te bouwen. Derhalve wordt gestreefd naar een samenleving die in toenemende mate vrij is van drugsgebruik, drugsverslaving, drugshandel en drugscriminaliteit.

Onze Missie

De missie van de NAR is het zoveel mogelijk elimineren van de vraag naar en het aanbod van drugs. Deze missie zal met alle haar ten dienste staande middelen en mogelijkheden worden gerealiseerd.

Organisatiestructuur

De Nationale Anti– Drugs Raad ( NAR) is door de regering, door tussenkomst van het Ministerie van Volksgezondheid, in het leven geroepen. De NAR coördineert alle nationale inspanningen om de drugsproblematiek krachtig aan te pakken.Het nationaal drugsbeleid is voor de komende vijf jaren vastgelegd in het Nationaal Drugs Master Plan ( NDMP) 2006 –2010 en door de ministerraad ondertekend in februari 2006. Voor de implementatie en coördinatie van het beleid heeft de NAR het Uitvoerend Bureau van de NAR ( UBN ) ter beschikking. Het NDMP is ondertekend door de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Justitie en Politie. De aanpak van de vraag naar drugs ressorteert onder het ministerie van Volksgezondheid en de bestrijding onder  het Ministerie van Justitie en Politie.
Drugspreventie is de verantwoordelijkheid van elke Surinamer.
Neem die uitdaging aan en help mee !

Nieuws & Activiteiten

Beleidsdocumenten nu ook beschikbaar in ENGLISH

Policydocuments now available in ENGLISH

Verslag PROCCER Trainingen in ENGLISH
Verslag PROCCER Trainingen in DUTCH 

 

Hier vindt u informatie over al onze activiteiten.
Aanvullende informatie en activiteiten voor het volgende jaar worden nog geplaatst op de site.

Contact NAR

Nationale Anti-Drugs Raad (NAR)
Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname
Tel:  (597) 424514
Fax: (597) 472414
Email: ddroffice@sr.net
Website: www.nar.gov.sr
Facebook: nar.suriname 
Twitter: @NAR_UBN
Copyright © 2023 Nationale Anti-Drugs Raad. Alle rechten voorbehouden.
Hosting and design by Social Suriname NV